1: The entrance to site 422, Entrambascuevas 2. (photo: Pete Smith)
2: The vicinity of site 422, Entrambascuevas 2.
3: The entrance to site 422, Entrambascuevas 2. (photos: Carlos Lamoile Martinez)